Az egyesület tagjai lokálpatrióták,küldetésünk az elsajátított tudás és a világban szerzett tapasztalatok városunkba való integrálása a kulturális vérkeringés felfrissítése.Célunk, fiatal közösségek támogatása,a kultúra közösségépítő erejének kibontakoztatása és összehangolása.Gazdasági és kulturális értelemben is élhető város megteremtése motivál minket.

Az egyesület  neve:
„Helynekem” Kulturális Egyesület

Az egyesület székhelye:
3525 Miskolc, Széchenyi u. 30. 

Az egyesület célja:
Az egyesület célja Miskolc Város kulturális életének valamint kulturális vérkeringésének felfrissítése, a különböző kulturális programok időbeli és térbeli kapcsolódásának biztosítása, civil alkotók és előadók támogatása, részükre megjelenési lehetőség és pódium biztosítása.
Tevékeny részvétel Miskolc Város civil kulturális életének szervezésében és fejlesztésében, a kortárs alkotók és előadók támogatásában, valamint a civil társas kapcsolatok és társasági élet kultúra mentén történő, magasabb szintre való emelésében. 
Az ifjú tehetségek felkutatása, támogatása, számukra megjelenési lehetőség és pódium biztosítása. A környezettudatosság, a civil-polgári értékrend és a kultúra legszélesebb palettája közösségépítő erejének kibontakoztatása, támogatása és összehangolása. 
Helynekem Facebook
Helynekem hírlevél
Helynekem Egyesület